นางสาวพิมพ์ศา พิริยนวนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลาดพร้าว