วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558
รับการตรวจประเมิน smart school
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558
เชิญรับชมรายการ "ผู้ว่าฯ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558"

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย ผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557
คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
เวลา 09.00 น. และ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง

   
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
รับการตรวจประเมิน smart school
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ซ้อมอพยพหนีไฟ
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
วันไหว้ครู
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
เลือกตั้งสภานักเรียน
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

   
วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 - ป.6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
วันที่ 20 กันยายน 2556 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอังคนา เดือนแรม
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการ สำนักงานเขตจตุจักร
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 รับการตรวจประเมิน smart school
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ต้อนรับผู้อำนวยการ สมหมาย เภาเสน
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการประเมิน smart school มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ 5 ส มาตรวจโรงเรียน

 
ให้ครูประจำชั้นเข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่เว็บไซต์ http://mis.bangkokeducation.in.th/
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555