วันที่ 20 กันยายน 2556 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอังคนา เดือนแรม
   
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
   
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการ สำนักงานเขตจตุจักร
   
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 รับการตรวจประเมิน smart school
   
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
   
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ต้อนรับผู้อำนวยการ สมหมาย เภาเสน
   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการประเมิน smart school มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ 5 ส มาตรวจโรงเรียน

   
ให้ครูประจำชั้นเข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่เว็บไซต์ http://mis.bangkokeducation.in.th/
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เชิญชม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ หัวข้อ "เรียนรู้สู่เมืองหนังอโลกและประชาคมอาเซียน"