วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557
คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
เวลา 09.00 น. และ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง

   
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
รับการตรวจประเมิน smart school
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ซ้อมอพยพหนีไฟ
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
วันไหว้ครู
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
เลือกตั้งสภานักเรียน
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

   
วันที่ 27 ธันวาคม 2556
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 - ป.6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
วันที่ 20 กันยายน 2556 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอังคนา เดือนแรม
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการ สำนักงานเขตจตุจักร
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 รับการตรวจประเมิน smart school
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ต้อนรับผู้อำนวยการ สมหมาย เภาเสน
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการประเมิน smart school มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ 5 ส มาตรวจโรงเรียน

 
ให้ครูประจำชั้นเข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่เว็บไซต์ http://mis.bangkokeducation.in.th/
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เชิญชม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ หัวข้อ "เรียนรู้สู่เมืองหนังอโลกและประชาคมอาเซียน"