ที่ตั้ง
เลขที่ 148/16 - 18 หมู่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02 - 5418512
โทรสาร
02 - 5418266